Ürünler

3 m3 Şaftlı Yem Karma Makinası

Bu tip yem karma makinamız, elektrik motorunun şafta güç vermesiyle çalışır. Yem Karma Makinası ile beslenen hayvanlarda; Süt veriminde artış sağlanır. Süt yağ oranınında gözle görülür iyileşme görülür. Yem maliyeti azalır. Aynı zamanda İşçilik maliyeti azalır. Eğer yem karma makinası ile yemleme yapılırsa, günde en az 2 saat işgücü tasarrufu sağlanır.