Ürünler

14 m3 Raylı Yem Karma Makinası

Raylı yem karma makinası, modern hayvancılık tesislerinin en büyük yardımcısıdır. Hayvanların yemleri yediği alanın önünde, sağdan sola veya soldan sağa doğru hareket eder. Bu esnada, karma işlemi tamamlanmış yemleri haznesinden kendisi otomatik olarak hayvan yemliklerine boşaltır. Makinanın başında olmanıza, makinaya müdahale etmenize gerek yoktur. Raylı yem karma makinamız, yemleri karma ve boşaltma işlemi tek başına yapacaktır. İşçilikten, zamandan ve ekonomiden büyük tararuf sağlar.